• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

J. Vanagaičio redaguoto almanacho „Kovos keliais“ pristatymas (2012-01-14)