• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Leidinio „Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos“ pristatymas (2014-05-14)

Z. Mazaliauskaitės nuotr.
Z. Mazaliauskaitės nuotr.
Z. Mazaliauskaitės nuotr.
Z. Mazaliauskaitės nuotr.
Z. Mazaliauskaitės nuotr.
Z. Mazaliauskaitės nuotr.
Z. Mazaliauskaitės nuotr.
Z. Mazaliauskaitės nuotr.
Gumbinės špitolės bažnyčios pamokslininko F. Pastenaci’o dienoraščio fragmentas, rašytas vykstant Septynerių metų karui. Z. Mazaliauskaitės nuotr.