• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Moksleivių konkursai

    2011 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) vyko  Klaipėdos m. ikimokyklinių įstaigų vaikų velykinių kompozicijų paroda Margučių medis (nuostatai). Darbai muziejuje buvo eksponuojami balandžio 830 d.

    Nuo 2010 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) lapkričio 30-ąją organizuojamas Klaipėdos m. 910 kl. mokiniams skirtas konkursas Mažoji Lietuva: istorija, žmonės, kultūra
(nuostatai).

   2010 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) vyko Klaipėdos m. mokinių darbų paroda-konkursas Nupinkim advento vainiką (nuostatai). Darbai muziejuje buvo eksponuojami nuo 2010 m. gruodžio 16 d. iki 2011 m. sausio 8 d.

    2008 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) vyko Klaipėdos m. ir Klaipėdos raj. vaikų ir jaunimo piešinių konkursas Skrynia grįžta(nuostatai).Darbai buvo eksponuojami muziejuje nuo spalio 23 d. iki šv. Kalėdų.
       
    Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) periodiškai organizuojamas pasakorių konkursas
Neregėta negirdėta (nuostatai), skirtas
Klaipėdos m. bendrojo lavinimo mokyklų 18 kl. mokiniams (sausio mėn.).
     
    Kasmet Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) tradiciškai vyksta Klaipėdos m. mokinių Užgavėnių personažų bei kaukių paroda-konkursas
(nuostatai) (~vasario mėn.).

    Muziejuje tradiciškai organizuojami 4  istoriniai/etnografiniai konkursai Klaipėdos m. mokyklų mokiniams.    

    Pilies muziejuje (Pilies g. 4, Klaipėda) organizuojamas konkursas Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai (nuostatai) Klaipėdos m. bendrojo lavinimo mokyklų 5 kl. mokiniams (~kovobalandžio mėn.).
L. Stulpino pagr. m-klos komanda atlieka užduotį.<br> A. Grušelionienės nuotr.
L. Stulpino pagr. m-klos komanda atlieka užduotį.
A. Grušelionienės nuotr.

    Pilies muziejuje (Pilies g. 4, Klaipėda) organizuojama Pilies kiemo šventė (nuostatai), skirta Klaipėdos m. bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokiniams (~gegužės mėn.). PASTABA: 20092016 m. šis konkursas muziejuje nebuvo organizuojamas.

Pilies šventės konkurso dalyviai. <br> V. Čiumak nuotr.
Pilies šventės konkurso dalyviai.
V. Čiumak nuotr.

    Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) organizuojamas konkursas Pažink senuosius klaipėdiškių darbus (nuostatai), skirtas  Klaipėdos m. bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokiniams (~spalio mėn.).

Konkurso dalyviai. <br> A. Grušelionienės nuotr.
Konkurso dalyviai.
A. Grušelionienės nuotr.

    Kalvystės muziejuje (Šaltkalvių g. 2/2a, Klaipėda) organizuojamas tarpmokyklinis konkursas Klaipėdos m. bendrojo lavinimo mokyklų 7-8 kl. mokiniams Senosios kalvystės tradicijos (nuostatai) (~lapkričio mėn.).