• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Mažoji Lietuva: istorija, žmonės, kultūra

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

TARPMOKYKLINIO KONKURSO
  MAŽOJI LIETUVA: ISTORIJA, ŽMONĖS, KULTŪRA.
SKIRTA LIETUVOS ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS 
NUOSTATAI
 
2015 10 19
Klaipėda
1. Tikslas
Skatinti vyresniųjų klasių mokinius domėtis išskirtine savo krašto ir miesto istorija, propaguoti Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspoziciją, mokyti naudotis muziejuje esama ekspozicine informacija.
2. Dalyviai
Klaipėdos m. gimnazijų bei pagrindinių mokyklų 910 klasių mokiniai (komandoje 5 mokiniai). Komanda turi turėti trumpą prisistatymą (iki 1 min.), o visi jos nariai prisegamas korteles su komandos pavadinimu.
3. Laikas, vieta
Konkursas vyks 2015 m. lapkričio  27 d. 14 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda).
4. Turinys
Konkurso klausimų, užduočių turinys: Mažosios Lietuvos vietovardžio kilmė, istorinė raida, švietimas, religija, gyventojų verslai, reikšmingiausi Mažosios Lietuvos kultūros, visuomenės veikėjai (raštijos atstovai, spaustuvininkai, jų veikla), lietuvininkų tautinio kostiumo išskirtiniai elementai, tarmė, kultūrinis kraštovaizdis.
 
Pasiruošti konkursui padės dalyvavimas edukaciniuose užsiėmimuose „Lietuvininkų kraštas“ (kaina – 0,58 Eur/mokiniui), „Kelionė po Mažąją Lietuvą“ (kaina – 0,58 Eur/mokiniui), „Klaipėdos krašto buitis ir rūbai“ (kaina – 0,58 Eur/mokiniui) arba individualus parodos „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis, paveldas“ lankymas (kaina – 0,72 Eur/mokiniui). Grupės dydis – nuo 10 iki 25 žmonių.
Konkurso metu įėjimas į muziejų nemokamas.
5. Apdovanojimas
Nugalėtojai bus apdovanojami diplomais ir suvenyrais.
6. Informacija ir registracija
į konkursą telefonu (8 46) 410527 iki lapkričio 20 d.


MLIM direktorius dr. Jonas Genys


Diana Našutinskaitė,
MLI muziejaus edukacijos ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Tel. (8 46) 410527