• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Senosios kalvystės tradicijos

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRAS

TARPMOKYKLINIO KONKURSO
SENOSIOS KALVYSTĖS TRADICIJOS
NUOSTATAI

2016 10 24
Klaipėda

 

Tikslas
Supažindinti mokinius su kalvystės technologijomis ir tradicijomis, populiarinti Kalvystės muziejaus ekspoziciją ir mokyti pasinaudoti muziejuje esama medžiaga.
Dalyviai
Konkursas skirtas Klaipėdos m. mokyklų 7–8 kl. mokiniams, komandos sudėtis – 6 mokiniai. Komanda turi turėti pavadinimą, prisistatomąjį šūkį bei prisegamas korteles su komandos pavadinimu.
Laikas, vieta 
Konkursas vyks 2016 m. lapkričio 30 d. 14 val. Kalvystės muziejuje (Šaltkalvių g. 2/2a, Klaipėda).
Turinys
Konkursą sudarys teorinės ir praktinės užduotys: 1)testas, 2)praktinė užduotis muziejaus ekspozicijoje bei 3)technologinė užduotis, kuri bus atliekama prie muziejaus esančioje žymaus XIX a. pab. kalvio G. Kackės kalvėje. Testas ir praktinė užduotis muziejaus ekspozicijoje bus skirti 4-iems komandos nariams, o likusieji du mokiniai tuo pačiu metu turės atlikti technologinę užduotį (kalimas, sukimas, litavimas, ornamentavimas). Planuojama šiam darbui skirti ~1 val. (reikalingas medžiagas darbui suteiks muziejus).
Konkurso klausimų, užduočių turinys: Kalvystės muziejaus istorija; muziejaus ekspozicijoje esantys daiktai, jų paskirtis; žymiausias Klaipėdos krašto kalvis, jo veikla; geležinių viršūnių-saulučių puošyba; Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai; kalvystės amatas.
Pasiruošti konkursui padės dalyvavimas teminėje ekskursijoje Kalvystės muziejuje (ekskursijų užsakymas tel. (8 46) 410526; gido paslauga – 4,34 Eur grupei; papildomai reikia įsigyti ir bilietus – 0,72 Eur/mokiniui).
Konkurso metu įėjimas į muziejų nemokamas.
Apdovanojimas
Nugalėtojai bus apdovanojami diplomais ir suvenyrais.
Informacija ir registracija  į konkursą telefonu (8 46) 410527 iki lapkričio 25 d.

MLIM direktorius dr. Jonas Genys
KMSC direktorius Vytautas Krutulis


Diana Našutinskaitė,
MLI muziejaus Edukacijos ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Tel. (8 46) 410527