• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Skrynia grįžta

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono vaikų ir jaunimo
piešinių konkursO Skrynia grįžta
NUOSTATAI

2008 09 03
Klaipėda
       
Š.m. rugsėjo 16 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) atidaroma paroda „Skrynia grįžta*, kuri veiks iki spalio 11 d. Parodoje bus eksponuojamos tautodailininkų Angelės ir Vytauto Raukčių sukurtos (pagamintos iš medžio ir dekoruotos skrynios) bei XIX a. vid.XX a. pr. tradicinės kraičio skrynios iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų. Parodos tikslas pristatyti lankytojams tradicinių kraičio skrynių istoriją: nuo jų atsiradimo liaudies buityje ištakų iki pritaikymo šiandieniniame gyvenime. Parodos organizatoriai sieks sudominti lankytojus liaudies menu, atkreipti dėmesį į tradicinių kraičio skrynių ornamentus, kadangi ornamentas yra pagrindinis liaudies dekoratyvinių darbų akcentas, vyraujantis puošimo elementas.
Kartu su paroda organizuojamas vaikų ir jaunimo piešinių konkursas. Informacija apie konkursą pateikiama žemiau.
*Parodos atidaryme š.m. rugsėjo 16 d. 16 val. dalyvaus tautodailininkai Angelė ir Vytautas Raukčiai, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus etnografė dr. A. Kavaliauskienė pristatys kraičio skrynių ornamentikos genezę. Visus maloniai kviečiame.PIEŠINIŲ KONKURSO DALYVIAI
Konkurso dalyviais gali būti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai bei 112 klasių mokiniai.
Iš anksto užsiregistravusiems konkurso dalyviams parodos ir muziejaus lankymas NEMOKAMAS.

KONKURSO TIKSLAI:
Supažindinti su tradicinių skrynių ornamentais.
Skatinti domėtis lietuvių liaudies menu.
Sudaryti sąlygas kūrybiškai perteikti savo požiūrį į liaudies meną.
Puoselėti tautinius jausmus ir kūrybinius gebėjimus.

KONKURSO TEMOS (iš siūlomų konkurso temų galima išsirinkti vieną ar kelias):
Gėlėmis „pražydusiskrynia (konkurso dalyviai piešia skrynias ir jas ornamentuoja įvairiais augaliniais ornamentais. Gali piešti parodoje matytų skrynių ornamentus arba kurti savitus ornamentus augaline tematika).
Labiausiai patikusi skrynia (konkurso dalyviai piešia labiausiai patikusias skrynias, kurios eksponuojamos parodoje).
Mano svajonių skrynia (laisvai kuriama skrynios forma bei ornamentas).

PIEŠINIŲ KONKURSO SĄLYGOS:
Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika ir naudojant įvairias medžiagas.
Konkurso dalyviai piešia kolektyvinį arba individualų piešinį, pagal atskiras amžiaus grupes. Išskiriamos keturios amžiaus grupės (ikimokyklinio amž., 14 kl., 58 kl., 912 kl.). Kiekviena ugdymo įstaiga pasirenka jai tinkančią amžiaus grupę (galimas ir visų keturių amžiaus grupių dalyvavimas konkurse).
Kolektyvinis darbas atliekamas ant A1 formato popieriaus lapo, individualus A4 formato lapo.
Pristatant užbaigtą darbą būtina prisegti (neklijuoti) kortelę, kurioje būtų užpildyta žemiau pateikta dalyvio anketa (nurodytas darbo pavadinimas, autorius, mokykla/ikimokyklinio  ugdymo įstaiga, klasė, mokytojas/auklėtojas).

KONKURSO VIETA IR LAIKAS:
Visą parodos „Skrynia grįžta veikimo laiką ikimokyklinio amžiaus vaikai bei mokiniai yra kviečiami aplankyti parodą ir dalyvauti piešinių konkurse, pagal aukščiau išvardintas temas ir sąlygas. Piešiniai konkurso organizatoriams turi būti pristatyti spalio 78 dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val. šiuo adresu: Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda (Edukacijos ir ryšių su visuomene skyriui). Tel. pasiteiravimui: (8 46) 410527.

VERTINIMAS:
Vertinant piešinius bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, meninę raišką.

KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS:
Visiems konkurso dalyviams bus įteikti padėkos raštai už dalyvavimą.
Geriausių darbų autoriai spalio 10 d. 15 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) bus apdovanoti atminimo dovanomis.
Mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais už konkurso dalyvių parengimą.

VEIKLOS TĘSTINUMAS:
Konkurso dalyvių darbai nuo spalio 23 d. iki šv. Kalėdų bus eksponuojami muziejaus edukacinėse patalpose.

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA
Maloniai prašome, ketinančius dalyvauti konkurse iki rugsėjo 30 d. registruotis tel. (8 46) 410527, darbo dienomis IV: 09.0016.00.


PIEŠINIŲ Konkurso „SKRYNIA GRĮŽTA dalyvio anketa

Dalyvio vardas, pavardė

 

Mokykla, kurioje mokaisi

 

Klasė

 

Darbo pavadinimas

 

Mokytojas, kuris vadovavo darbui,
Mokytojo tel. nr.

 


Iškilus klausimų pildant anketą, skambinkite telefonu Klaipėdoje 410527.
Piešinys turi būti pateiktas konkurso organizatoriams kartu su dalyvio anketa.