• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

2007 metai

Archeologiniai tyrimai Skerdėjų g. 2, 6, 8 Klaipėdoje

     2007 m. birželio 12–spalio 1 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus vykdė archeologinius tyrimus Klaipėdoje,  Skerdėjų g. 2, 6, 8 sklypuose (vad. R. Songailaitė). Tyrimų tikslas ištirti sklypus, kuriuose pagal detalųjį planą numatomas užstatymas.

Skerdėjų g. 2, 6, 8, Klaipėda. Plotas 2, iš šiaurės vakarų pusės
Skerdėjų g. 2, 6, 8, Klaipėda. Plotas 2, iš šiaurės vakarų pusės

     Tyrimų vieta buvusiame Frydricho priemiestyje, kurio ŠR pakraštyje (dab. Tiltų, Daržų g. iki Aukštosios g.) pirmieji pastatai datuojami XVII a. 2007 m. archeologinių tyrimų metu buvo ištirti 5 plotai, kurių bendras plotas 986 m². Archeologiniuose tyrimuose dirbo Klaipėdos universiteto studentai bei Klaipėdos mokyklų mokiniai.

Dovydas Batavičius atkasa statinę Nr. 3
Dovydas Batavičius atkasa statinę Nr. 3

     Archeologinių tyrimų metu rastas kultūrinis sluoksnis, kurio storis siekia 1,2–1,6 metro ir datuojamas XVII a. II pus.–XX a. pr. Archeologiškai vertingiausias 2 plotas, kuriame išskirtini trys kultūrinio sluoksnio horizontai – su XVII –XX a. pr. užstatymo fragmentais.

Ąžuolinė statinė, sutvirtinta  mediniais lankais.<br>   XVIII a. pab.-XIX a. pr.
Ąžuolinė statinė, sutvirtinta mediniais lankais.
XVIII a. pab.-XIX a. pr.

     Tirtuose sklypuose rastos 7 medinės ąžuolinės statinės, 6 ūkinės duobės, akmeniniai grindiniai,  mediniai kanalizacijos latakai ir t. t. Tyrimų metu surinkta apie 5 tūkstančius radinių, kurie datuojami XVII a. II pus.–XX a. pr. Rastos molinės lėkštės šukės su 1770 m. data, daug olandiškų kaolininių bei porcelianinių pypkių, koklių bei čerpių fragmentų. Radiniai šiuo metu tvarkomi: klijuojami, restauruojami. 2007 m. tyrimų medžiaga papildys Klaipėdos senamiesčio archeologinio rinkinio kolekciją.