• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

2011 metai

Kraštotyrinė ekspedicija į Karklės kaimo kapines

2011 m. spalio 10 d. surengta MLIM etnografijos skyriaus ekspedicija į Klaipėdos raj. Karklės kaimo kapines. Ekspedicijos metu buvo fotografuojami, filmuojami senieji antkapiniai paminklai, fiksuojamas Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrinėtojo dr. Jurgio Mališausko etnografinis pasakojimas. Surinkta foto ir video medžiaga bus pristatyta parodoje „Amžinybės ženklai“ (MLIM, 2011 11 30). Dalyvavo: A. Kavaliauskienė, M. Kubilienė, Klaipėdos MSC studijos "Febas" nariai (vad. V. Ramanauskas), dr. J. Mališauskas.