• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

2015 metai

1. Balandžio 17 d. surengta etnografinė ekspedicija į Žygaičių k. (Tauragės raj.), kurios metu įsigytas stalas, naudotas Juliaus Radtkės, g. 1935 05 05 šeimoje (dabar gyvena Vokietijoje, Ahaus mieste). Stalas restauruotas ir pristatytas lankytojams parodoje Lietuvininkai kloja drobules: praeitis ir dabartis Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
 
2. Liepos mėn. 9–10 d. surengta ekspedicija pas Anną Gelžytę Juzaitienę Klaipėdos raj. Klišių k. Užrašyti senieji žvejų šeimos papročiai, atlikta Kuršių marių žvejo Martino Gelžio (1908–1988) ir Martos Marijos Gelžienės (gim. Babies) (1911–1990) senosios sodybos fotofiksacija (nufotografuoti gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, architektūrinės detalės). Medžiaga pristatyta parodoje Lietuvininkai kloja drobules: praeitis ir dabartis Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.