• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Leidyba

 
Klaipėdos pilies ir senamiesčio kokliai. XIV a. – XIX a. vidurys
 
Tai solidus leidinys apie Klaipėdos archeologų surastus koklius. Jų per laikotarpį nuo 1968 metų iki dabar rasta tūkstančiai, seniausi pagaminti prieš 700 metų. Tai puikūs taikomojo meno pavyzdžiai su bibliniais siužetais, pasaulietiniais populiariais Renesanso epochos „pasakojimais“, svarbių politinių ir ne tik veikėjų portretais. Galima sakyti, jog tai senosios Klaipėdos meno albumas (virš 330 vaizdų), nes kitokių vaizdų – graviūrų, paveikslų ir pan. – iš viduramžių ar naujųjų amžių Klaipėdos beveik nėra.
Leidykla: UAB „Petro ofsetas“
Metai: 2015
Lietuvos jūrinės kultūros raida 1925–2014. Jūros šventės
 
Leidinys skirtas Jūros šventės 80-ies metų sukakčiai paminėti. Leidinyje apžvelgiama švenčių istorinė raida, koncepcijų kaita bei scenarijai: nuo jūrinės kultūros tradicijų gimimo ir puoselėjimo tarpukario Lietuvoje iki šių dienų naujų tradicijų bei originalių jūrinį miesto tapatumą formuojančių renginių kūrimo. Knyga gausiai iliustruota ikonografine ir dokumentine medžiaga iš įvairių Lietuvos muziejų bei privačių rinkinių.
Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė
Metai: 2015
 
Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės
 
Leidinys skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos Respublikos 90-ies metų sukakčiai paminėti. Jame apžvelgiami 1920-1923 metų istoriniai įvykiai Klaipėdos krašte. Ypatingas dėmesys skiriamas asmenybėms, rengusioms ir dalyvavusioms krašto prijungimo akcijoje: politikams, karininkams, šauliams, klaipėdiškiams. Leidinys gausiai iliustruotas ikonografine ir dokumentine medžiaga iš įvairių Lietuvos muziejų, archyvų ir privačių rinkinių.
Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė
Metai: 2013
 
Klaipėdos tapatumo ženklai:
antspaudas, herbas, vėliava


Leidinyje autorių kolektyvas pristato Klaipėdos miesto formavimosi ypatybes, aptaria miesto antspaudo, herbo, vėliavos kilmę, raidą, nagrinėja antspaude, herbe panaudotų simbolių semantiką. Leidinys gausiai iliustruotas dokumentine medžiaga iš Lietuvos, Latvijos muziejų, bibliotekų, Vokietijos, Švedijos, Lietuvos archyvų.
Leidėjai: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė
Metai: 2012
 
Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai

Knyga „Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai“ – pirmoji knyga apie sunaikintas Klaipėdos (Memelio) senąsias miesto kapines (1820–1975) ir sovietmečiu jų vietoje įkurtą Skulptūrų parką. Dvi prieštaringos šios vietos tapatybės – istorinės kapinės ir lietuvių modernios skulptūros galerija po atviru dangumi – lig šiol nėra įgavusios pozityvaus vertinimo miestiečių savimonėje (plačiau>>)
Leidykla: UAB „Druka“
Metai: 2012
 
Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV a. vid.XIX a.

Kataloge pristatomi Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fonduose saugomi XIV a. vid.–XIX a. būdingiausi buitinės keramikos radiniai, rasti Klaipėdos pilyje bei senamiestyje archeologinių tyrimų metu nuo 1975 iki 2010 m.
Išleido Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Spaudė UAB „Sapnų sala“
Metai: 2010
 
Pirmieji lietuviai Teksase

Katalogas supažindina su pirmaisiais lietuvių emigrantais, XIX a. viduryje išvykusiais iš Šilokarčemos apskrities (buv. Rytų Prūsija) ir įsikūrusiais Teksaso valstijoje. Gausi dokumentinė, ikonografinė medžiaga, saugoma palikuonių asmeniniuose rinkiniuose, valstybiniuose muziejuose, bei moksliniai staipsniai atskleidžia emigracijos problemas, pirmųjų lietuvių Teksase kultūrinį paveldą ir jų tapatumą.
Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė
Metai: 2009
 
Prancūzai Kaipėdoje 1920–1923 
 
Ši knyga yra Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parengtos parodos katalogas. Įvadiniai straipsniai bei iliustracijos iš Prancūzijos privačių archyvų bei Lietuvos muziejų rinkinių supažindina su prancūzų administracija Klaipėdos krašte 1920-1923 m., jos kasdienybe, šventėmis ir svarbiausiais veikėjais. Dalis  fotografijų ir dokumentų publikuojama pirmąkart.
Leidykla: IĮ „Libra Memelensis“
Metai: 2007
 
Mažosios Lietuvos istorijos paminklai

Šiame albume pirmą kartą vertingiausi Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus eksponatai, sukaupti per ilgą muziejaus gyvavimo istoriją. Tai gausus  archeologinių radinių rinkinys, senieji raštijos paminklai, iškiliausi kartografijos lakštai, fotografijos, graviūros  bei numizmatikos ir etnografijos, kalvystės pavyzdžiai. Leidinys reprezentuoja Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą. 
Albumas išleistas ir skaitmeninėse laikmenose lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.
Leidykla: IĮ „Libra Memelensis“
Metai: 2004
 
Kova dėl Klaipėdos. 1923-ieji
 
Katalogas. Muziejuje surengus įdomią ir gero vertinimo sulaukusią parodą, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 80-mečiui, kilo mintis jos eksponatų pagrindu išleisti išsamų katalogą. Sukauptą medžiagą papildžius įvadiniu straipsniu bei kitų šalies muziejų bei archyvų rinkiniuose saugomais dokumentais, dienos šviesą išvydo leidinys, pirmąkart taip isamiai ir koncentruotai atspindintis svarbų Lietuvos istorijos epizodą.
Išleista ir elektroninė knygos versija lietuvių kalba.
Leidykla: S. Jokužio leidykla-spaustuvė
Metai: 2003
 
Vakarų baltų istorija ir kultūra II
 
Knygoje pateikiami straipsniai  archeologijos, Mažosios Lietuvos istorijos, kultūros istorijos, etnografijos ir kitomis temomis. Straipsnių autoriai: Banytė R., Smirnova M., Demereckas K., Žukas  J., Juška A., Mališauskas J., Purvinas M., Purvinienė M., Kšanienė D., Barfod J., Blau E., Saulėnienė J.
Leidykla: „Ryto“ spaustuvė

Metai: 1995