• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

ES finansuojami projektai

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „EUROPEANA PHOTOGRAPHY“

Europeana Photography“ projektas skirtas skaitmeninti senąsias fotografijas, sukurtas 1839–1939 m. laikotarpiu ir informaciją apie jas (metaduomenis ir su jais susietus skaitmeninius sklaidai skirtus vaizdus) pateikti į bendrą Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“. Projektas įgyvendinamas 2012–2015 m. Išsamiau>> .


Kita informacija apie šį projektą:

COMENIUS REGIO PARTNERYSTĖS PROJEKTAS „KOKIA GI TIKROJI ISTORIJA?“
2009–2011 m.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Comenius paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas www.smpf.lt.
Partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos „Gabijos“ pagrindinė mokykla, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus,Lietuvos jūrų muziejus bei Stockport Metropolitan Borough Council (Didžioji Britanija), Hazel Grove High School and Technology School (Didžioji Britanija), Bramall Hall (Didžioji Britanija).
Projekto idėja
yrapaskatinti dviejų regionų – Stockport (Jungtinėje Karalystėje) ir Klaipėdos – bendradarbiavimą, kurio metu vietiniai muziejai ir mokyklos sukurs edukacinius užsiėmimus, iliustruojančius regiono istorinius įvykius (plačiau>>).
Projekto partnerių susitikimuose Didžiojoje Britanijoje dalyvavo ir dvi Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotojos:Edukacijos ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja Diana Našutinskaitė (2010 m. sausio 12–16 d.) bei direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Asta Grušelionienė (2011 m. sausio 13–19 d. bei balandžio 14–20 d.).

KLAIPĖDOS KULTŪRININKAI STAŽAVOSI EUROPOJE
2009 m. liepos 26 d. – rugsėjo 6 d.

          Grupė uostamiesčio kultūros specialistų šią vasarą sėmėsi idėjų ir naujos patirties Ispanijoje, Italijoje ir Turkijoje.
         Taip VŠĮ „Menų gatvė“, gavusi dotaciją iš Švietimo mainų paramos fondo ir bendradarbiaudama su Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi bei Dailės parodų rūmais, įgyvendino Leonardo da  Vinci’o mobilumo programos projektą „Kultūros projektai miesto žmonėms“. 
         Po du kultūros darbuotojus iš kiekvienos įstaigos šią vasarą vyko stažuotis į tris Europos šalis – Ispaniją, Italiją ir Turkiją. Projekto tikslas – gerinti kultūros darbuotojų darbo kokybę bei gebėjimus įgyjant patirties kitur, pasisemiant idėjų bei ieškant partnerių ir bendradarbiavimo galimybių naujiems projektams.
         Liepos 26-ąją – rugpjūčio 16-ąją „Menų gatvės“ direktorė Kristina Žilytė ir projektų vadovė Kristina Skrebytė buvo išvykusios stažuotis Granados kultūros organizacijose.
         Rugpjūčio 2–23 dienomis Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotojos Sondra Simanaitienė ir Odeta Blagnytė stažavosi Italijos Lečės regiono kultūrinėse įstaigose.
         Rugpjūčio 16-ąją – rugsėjo 6-ąją Dailės parodų rūmų atstovai Akvilė Eglinskaitė ir Darius Vaičekauskas patirties sėmėsi Turkijos kultūros sostinėje Stambule, kur lankėsi įstaigose, veikiančiose kultūros vadybos srityse. 
         Klaipėdiečiai projekto dalyviai įgyta patirtimi spalio 13 d. pasidalijo su kitų uostamiesčio bei apskrities kultūros įstaigų darbuotojais baigiamajame projekto renginyje – informaciniame patirties sklaidos seminare, kuris vyko Dailės parodų rūmuose.

Visi projekto dalyviai po baigiamojo seminaro
Visi projekto dalyviai po baigiamojo seminaro
XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas
2006–2008 m.


           Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“. 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.
           Projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje.
          Mūsų muziejuje projekte dalyvauja 17 žmonių. Jie mokysis pagal šias programas: 1. Marketingo komplekso elementų efektyvus panaudojimas; 2. Ekspozicijų ir parodų rengimas; 3. Anglų kalba; 4. Vokiečių kalba; 5. Kompiuterinio raštingumo mokymai; 6. Kompiuterinių programų galimybių išnaudojimo didinimas.
 
Pranešimai spaudai:

Lietuvos muziejininkų kvalifikacijai kelti - 2,3 mln. Lt ES lėšų

2006 m. birželio 9 d., Klaipėda

ES finansuojami muziejininkų mokymai prasidės rugsėjį
2006 m. rugsėjo 4 d., Vilnius


Muziejininkai mokymuose gautas žinias jau taiko praktikoje
2006 m. gruodžio 22 d., Vilnius


ES finansuojami mokymai padės įgyvendinti Lietuvos muziejų modernizavimo programą
2007 m. kovo 29 d., Vilnius


Profesiniai ir administraciniai muziejininkų mokymai artėja prie pabaigos
2007 m.birželio 29 d., Vilnius


ES remiamą mokymų projektą baigiantys muziejininkai džiugins naujomis parodomis
2007 m. rugsėjo 29 d., Vilnius


Muziejininkai prašys papildomos ES paramos mokymams
2007 m. gruodžio 29 d., Vilnius
Muziejininkų mokymams bus skirta 0,5 mln. Lt lėšų
2008 m. kovo 31 d., Vilnius