• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Informacija apie Leonardo da Vinči mobilumo projektą

LEONARDO DA VINČI PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTE DALYVAUS
 KULTŪROS DARBUOTOJAI

 

        VšĮ „Menų gatvė“ pateikė paraišką Švietimo mainų paramos fondui siekdama gauti subsidiją kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Po paraiškų vertinimo projektui „Kultūros projektai Miesto žmonėms“ (Culture Projects for Urban People – CuP UP, Projekto Nr. LLP-LdV-PLM-2009-LT-0314) buvo skirtas finansavimas. Šis darbuotojų gebėjimus patobulinsiantis ir patirties suteiksiantis projektas bus įgyvendintas kartu su dviem partneriais iš Lietuvos – Klaipėdos dailės parodų rūmais ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi, - bei su trimis užsienio partneriais – IRIS (Insituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo, Italija), Ertek Instambul (Turkija) bei Agencia Europea de Congresos Tiempo S.I. (Ispanija). Šių metų rugpjūčio rugsėjo mėnesiais po tris savaites stažuotis užsienio įstaigose ir organizacijose vyks šeši Lietuvos kultūros srityje dirbantys asmenys – po du iš kiekvienos Lietuvos organizacijos.
        Projektas skirtas įstaigų, įmonių ar organizacijų darbuotojams, užsiimančių kultūros projektų rengimu, koordinavimu ir įgyvendinimu. Būsimi projekto dalyviai – iniciatyvūs ir kūrybingi žmonės, siekiantys organizuoti kultūrinius renginius ir gerinti jų kokybę. Kultūros srityje dirbantiems asmenims ypač trūksta projektų rengimo, administravimo patirties rengiant ir organizuojant tarptautinius projektus. Taip pat jaučiamas kultūrinio akiračio plėtros problema, todėl šiuo projektu bus siekiama užmegzti kuo naudingesnius ir platesnius tarptautinius ryšius, plėsti tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Įgyvendinant projektą bus stengiamasi iš užsienio partnerių įmonių, kurios kultūros projektų srityje turi ženklią patirtį, pasisemti kuo daugiau žinių, pasidalinti darbo metodais, užmegzti bendradarbiavimo ryšius, pasimokyti viešųjų ryšių, sutarčių sudarymo, dokumentų tvarkymo subtilybių, bus siekiama lavinti derybų įgūdžius tuo pačiu gerinant užsienio kalbos žinias, plečiant kultūrinį akiratį.

        Pagrindinis projekto tikslas – kelti kultūros srityje dirbančių žmonių verslumo ir vadybos gebėjimus, tobulinti bendravimo įgūdžius siekiant ateityje kurti ir įgyvendinti inovatyvius, kokybiškus ir kuo profesionalesnius kultūros projektus.

        Projektas bus įgyvendinamas trimis etapais: prieš prasidedant stažuotėms vyks projekto viešinimo ir dalyvių atrankos etapas, po kurio skirtingi tikslinės grupės atstovai vyks į trijų Europos valstybių įmones trijų savaičių stažuotėms, kur semsis patirties, mokysis, dalinsis patirtimi, praktikuosis dirbdami užsienio įmonėse taikomais darbo metodais, atliks praktines užduotis, o grįžus bus surengtas baigiamasis seminaras, kurio metu kultūros, renginių organizavimo atstovai bus supažindinti su užsienio partnerių patirtimi. Ja remiantis ar taikant kai kurias detales rengiant kultūros projektus Lietuvoje pagerėtų jų kokybė, prieinamumas, o kultūros projektų produktus išvystų kuo didesnė miesto, šalies ar net tarptautinė auditorija.