• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Kvietimas dalyvauti projekto dalyvių atrankoje

Kviečiame dalyvauti Leonardo da Vinči programos mobilumo projekto
 „Kultūros projektai Miesto žmonėms“ (Culture Projects for Urban People – CuP UP, Projekto Nr. LLP-LdV-PLM-2009-LT-0314)
dalyvių atrankoje

Klaipėda

 

        Informuojame, kad VšĮ „Menų gatvė“, bendradarbiaudama su Klaipėdos dailės parodų rūmais bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi, gavo finansavimą iš Švietimo mainų paramos fondo teiktam projektui įgyvendinti. Jo metu įstaigų darbuotojai, kuruojantys kultūros sritį įstaigose, turės galimybę vykti stažuotis į Ispanijos, Italijos bei Turkijos įstaigas. Kokiose kultūros organizacijose stažuosis projekto dalyviai nuspręs projekto koordinatoriai bendradarbiaudami su tarpinėmis organizacijomis užsienyje: IRIS (Insituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo, Italija), Ertek Instambul (Turkija) bei Agencia Europea de Congresos Tiempo S.I. (spanija). Šių metų liepos-rugsėjo mėnesiais po tris savaites stažuotis užsienio įstaigose ir organizacijose vyks šeši Lietuvos kultūros srityje dirbantys asmenys – po du iš kiekvienos Lietuvoje veikiančios organizacijos.
        Pagrindinis projekto tikslas – kelti kultūros srityje dirbančių žmonių verslumo ir vadybos gebėjimus, tobulinti bendravimo įgūdžius siekiant ateityje kurti ir įgyvendinti inovatyvius, kokybiškus ir kuo profesionalesnius kultūros projektus.
        Įstaigų darbuotojai, norėdami dalyvauti projekte, turi pateikti šiuos dokumentus: 
        - užpildyti dalyvio paraišką,
        - pateikti gyvenimo aprašymą (pageidautina Europass CV forma),
        - pateikti motyvacinį laišką, įrodantį apie projekto naudą jo profesiniams ir asmeniniams
          gebėjimams,

        - rekomendaciniai laiškai,
        - užsienio kalbos testas (žodžiu ir raštu),
        - pokalbis su vadovu.
        Atranką praeis tie dalyviai, kurie labiausiai pagrįs savo motyvaciją, pasirodys labiausiai tinkami dalyvauti projekte, įrodys savo kalbinius gebėjimus.
       Norintys dalyvauti pirmajame dalyvių atrankos etape turi pateikti nurodytus dokumentus savo įstaigos projekto koordinatoriui: Sondrai Simanaitienei (skulpturu.parkas@mlimuziejus.lt; tel. 41 05 24, 8612 84407, Didžioji Vandens g. 6). Į antrajį atrankos etapą (pokalbiui su vadovu) bus kviečiami tinkamiausi dalyvauti projekte įstaigos darbuotojai.__________________________________________________
Stažuotės užsienyje yra numatytos šiomis datomis:
Ispanija: 2009-07-26 – 2009-08-16
Italija: 2009-08-02 – 2009-08-23
Turkija: 2009-08-16 – 2009-09-06