• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Pranešimas spaudai 2006 09 04

 

Pranešimas spaudai
Vilnius, 2006 m. rugsėjo 4 d.

 

ES finansuojami muziejininkų mokymai prasidės rugsėjį 

 


                     Lietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA) pasirašė 1,5 mln. litų vertės mokymo paslaugų teikimo sutartį su keturiomis konkursą laimėjusiomis organizacijomis – viešąja įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“ ir jos partneriais UAB „Organizacijų vystymo centras“, UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru.
                   Mokymai vyks pagal dvejų metų muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“. Projektą daugiau nei 2,3 mln. litų parėmė Europos socialinis fondas pagal Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.
                  „Išsirinkome labiausiai ekonominio naudingumo kriterijus atitinkantį paslaugų paketą, – sako Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė. – Muziejininkų mokymai prasidės jau rugsėjo viduryje“.
                 „Organizacijų vystymo centras“ kuruos pirmąją mokymo programos dalį – „Administracinių gebėjimų tobulinimą“. Paskaitas profesinio mokymo temomis organizuos Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, o užsienio kalbų ir naudojimosi informacinėmis technologijomis mokymus ves likę du sutarties partneriai.
                 „Džiaugiamės, kad pavyko susitarti ne tik dėl geriausių Lietuvos specialistų, bet ir dėl žinomų užsienio lektorių paskaitų“, – sako L. Valužienė.
                 Paskaitas skaityti pakviesti tokie patyrę lektoriai kaip Danijos muziejininkystės mokymo instituto dėstytoja (Danish Museum Training Institute) Marieke Burgers (Marikė Burers), Londono miesto universiteto (City University) kultūros politikos ir valdymo katedros vedėjo pavaduotoja Victoria Woollard (Viktorija Vūlard) ir kiti žinomi specialistai.
                 Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels 298 jame dalyvaujančių muziejų darbuotojai. Projekto partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai.
                 Pagrindinis mokymų projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje bei geriau tenkinti jos poreikius.
              Trumpai apie LMA
                LMA – savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
                 Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
                 Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė,
                 tel. +370 5 2790918 arba el. paštu: muzasoc@gmail.com
                 Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis:
                 Eglė Senapėdienė, UAB „PRo omnia“ direktorė,
                 mob. +370 6 8637547 arba el. paštu: egle@proomnia.lt