• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Pranešimas spaudai 2006 12 22

Pranešimas spaudai
2006 m. gruodžio 22 d., Vilnius

 

Muziejininkai mokymuose gautas žinias jau taiko praktikoje

 

Rugsėjį pradėti Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) kuruojami mokymai, vykstantys pagal dvejų metų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, gavusį Europos Socialinio fondo finansavimą, jau duoda akivaizdžius rezultatus.
                     Tiek mokymų dalyviai, tiek muziejų-projekto partnerių vadovai jau pajuto realią mokymų naudą, – sako Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė. – Džiaugiamės puikiais jų atsiliepimais tiek apie lektorių kvalifikaciją, tiek apie dėstomų temų aktualumą“.
                     Kursų dalyviai jau išklausė apie pusę visų numatytų administracinių gebėjimų tobulinimo programos ir apie ketvirtadalį profesinio mokymo temų. Anot L. Valužienės, kursų dalyviai itin gerai įvertino UAB „Organizacijų vystymo centras“ lektorių paskaitas apie strateginį muziejaus valdymą ir padalinių vadovų komandos kūrimą bei jo pritaikymą muziejų darbe, taip pat Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro organizuotus muziejų lankytojų aptarnavimo kultūros užsiėmimus, kuriuos vedė Danijos muziejininkystės mokymo instituto direktorė Marieke Burgers (Marikė Burgers). Šalia administracinių gebėjimų ugdymo ir profesinių mokymų vyksta užsienio kalbų bei kompiuterinio raštingumo tobulinimosi užsiėmimai.
                     „Mokymai labai sutelkė kolektyvą – tapome vieninga naujų žinių siekiančia komanda ir jau po pirmųjų užsiėmimų įsitikinome, kad jas galima iš karto pritaikyti darbe, – sako Daina Kamarauskienė, Nacionalinio M. K.Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja ir šio muziejaus mokymų organizatorė. – Strateginio valdymo paskaitų kursą išklausę kursų dalyviai nieko nelaukdami įvertino muziejaus vertybes ir tikslus, po kiekvienos paskaitos vyksta aktyvios diskusijos“.
                      Anot D. Kamarauskienės, pajutęs mokymų duodamą naudą ir įvertinęs esamas problemas, muziejus nusprendė užsakyti papildomų mokymų savo darbuotojams. Muziejų strateginio valdymo kurso metu gautas teorines žinias praktikoje jau pritaikė ir Lietuvos jūrų muziejus.
                     „Išklausę penkių dienų paskaitų kursą, suformulavome mūsų muziejaus misiją, viziją bei strategiją septyneriems metams, – sako Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejus direktorė ir projekto valdymo grupės narė. – Lektoriai, Organizacijų vystymo centro konsultantai, įsigilino į mūsų problemas ir mes gavome puikią galimybę naujai įvertinti savo nuostatas“.
                     Projekte, gavusiame daugiau nei 2,3 mln. litų ES paramos pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę, dalyvauja 278 muziejininkai. Projekto partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai.
                    Pagrindinis mokymų projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje bei geriau tenkinti jos poreikius.
                     Trumpai apie LMA
                     LMA – savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
                      Dėl papildomos informacijos prašom kreiptis:
                      Lolita Valužienė
                      projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė
                      tel.: +370 5 2790918 arba el. paštu: muzasoc@gmail.com
                      Dėl kontaktinės informacijos prašom kreiptis:
                      Eglė Senapėdienė
                      UAB „PRo omnia“ direktorė
                      mob.: +370 6 8637547
                      arba el. paštu: egle@post.omnitel.net