• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Pranešimas spaudai 2007 03 29

Pranešimas spaudai
2006 m. kovo 29 d., Vilnius

 

ES finansuojami mokymai padės įgyvendinti Lietuvos muziejų modernizavimo programą
 

          Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) kuruojami mokymai, vykstantys pagal dvejų metų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, padės įgyvendinti š. m. kovą Vyriausybės patvirtintą Muziejų modernizavimo programą.
       „Nors projektas dar tik įpusėja, jau realiai pajutome jo teikiamą naudą, ypač profesinių gebėjimų srityje, – sako Raimundas Balza, LMA valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. – Gautos profesinės, rinkodaros bei naujausių informacinių technologijų žinios padės mums pertvarkyti muziejus į kokybiškai naują, plačiajai visuomenei atvirą ir patraukią instituciją“.
          Lietuvos muziejų modernizavimo programai, kurią numatoma įgyvendinti 2007–2015 m., iš valstybės biudžeto numatoma skirti beveik 438 mln. litų. Už šias lėšas bus modernizuota  muziejų materialinė bazė, papildyti muziejų rinkiniai, restauruotos muziejinės vertybės, pasitelkiant modernias technologijas aktualizuotas šalies kultūros paveldas.
          Anot R. Balzos, mokymų projekto metu išsiplėtė tarptautiniai ryšiai, nes paskaitas muziejininkystės temomis skaitantys dėstytojai iš Vakarų ir Vidurio Europos mokslo ir mokymo institucijų palaiko glaudžius ryšius su savo šalių muziejais, betarpiškai dalyvauja jų plėtroje.
        „Kompetencijos ir gebėjimų ugdymo programos dėka turėsime daugiau žmonių, galinčių rengti regionines ir tarptautines kultūros programas“, – sako Lietuvos muziejų asociacijos vadovas.
         Pasak R. Balzos, jau dabar svarstoma galimybės, kad muziejininkų mokymai neapsiribotų šia dvimete programa, o būtų tęsiami rengiant kitus projektus. Pavyzdžiui, regioninių programų įgyvendinimui būtų naudinga, kad muziejininkai pramoktų kaimynų latvių bei lenkų kalbas.
         „Įsitikinome, kad mokymai labai sutelkia kolektyvą, atskleidžia žmonių kūrybinį potencialą, didina motyvaciją dirbti“, – sako R. Balza.
          Muziejų asociacijos vadovas sako, kad mokymų metu užmegzta ir naudingų kontaktų su Lietuvos ir užsienio verslininkais, jau dabar siūlančiais naujus technologinius sprendimus muziejų ekspozicijoms. Gautas kvietimas apsilankyti tarptautinėje šiuolaikinės muziejinės ekspozicinės įrangos parodoje „Exponatec Cologne“, vyksiančioje š. m. spalio 31 d. – lapkričio 3 d. Kelne.
          Projekte, gavusiame daugiau nei 2,3 mln. litų ES paramos pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę, dalyvauja 278 muziejininkai. Projekto partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai.
          Trumpai apie LMA
          LMA – savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
          Dėl papildomos informacijos prašom kreiptis:
          Lolita Valužienė
          projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė
          tel.: +370 5 2790918
          arba el. paštu: muzasoc@gmail.com
          Dėl kontaktinės informacijos prašom kreiptis:
          Eglė Senapėdienė
          UAB „PRo omnia“ direktorė
          mob.: +370 6 8637547
          arba el. paštu: egle@post.omnitel.net