• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Pranešimas spaudai 2007 06 29

Pranešimas spaudai
Vilnius, 2007 m. birželio 29 d.

 

Profesiniai ir administraciniai muziejininkų mokymai artėja prie pabaigos

 

Dešimties Lietuvos muziejų darbuotojai, keliantys kvalifikaciją pagal dvejų metų projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, jau baigia profesinių ir administracinių gebėjimų ugdymo paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklą, tačiau pateikė prašymą trims mėnesiams pratęsti kalbų mokymus.
            „Beliko vos dvi profesinių mokymų temos, – sako Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė. – Artėja prie pabaigos ir administraciniai bei vadybos mokymai“.
            LMA kuruojami muziejininkų mokymai, gavę daugiau nei 2,3 mln. litų ES paramos pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę, prasidėjo praėjusių metų rugsėjį ir pagal planą turėtų būti užbaigti šių metų gruodžio pabaigoje.
            Anot L. Valužienės, bendrieji – profesiniai ir vadybos mokymai neatsilieka nuo grafiko, tačiau užsienio kalbų užsiėmimus mokymų dalyviai prašo pratęsti.
           „Kadangi tie patys žmonės yra užsirašę ir į bendruosius ir į kalbų bei kompiuterių užsiėmimus, pastaruosius tenka stabdyti, jei bent vienas darbuotojas negali juose dalyvauti dėl bendrųjų užsiėmimų“, – sako projekto vadovė. – Dėl šios priežasties esame pateikę prašymą paramos fondui „Europos socialinio fondo agentūra“, kad kalbų kursai būtų pratęsti iki 2008 m. kovo 30 d.
           L. Valužienės teigimu, anoniminės mokymuose dalyvaujančių muziejininkų apklausos liudija, jog jie labai teigiamai vertina UAB „Organizacijų vystymo centras“ (toliau – OVC) lektorių vedamus vadybos užsiėmimus. Savo ruožtu OVC projektų vadovė Ramūnė Radienė sako, jog muziejininkai nustebino dėstytojus aktyvumu ir noru bendrąsias vadybos žinias kūrybiškai taikyti savo darbe.
           Ypač didelio muziejininkų susidomėjimo ir aukštų vertinimų sulaukė tokios temos kaip „Įmonės kolektyvo sutelkimas ir mobilizavimas“ bei „Padalinių vadovų komandos kūrimo ir valdymo mokymai“.
           Kur kas įvairesni programos dalyvių vertinimai teko profesinių mokymų lektoriams. Bet, anot Banguolės Pelakauskienės, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro muziejų profesinio mokymo projektų vadovės, nuomonių įvairovė čia yra neišvengiama dėl kultūrinių skirtumų.
          „Mūsų muziejininkai yra išsamiau susipažinę bei vadovaujasi „britiškąja“ arba „skandinaviškąja“ muziejininkystės teorija, – sako B. Pelakauskienė. - Galbūt dėl to Austrijos filosofijos mokslų daktarės Hadwig Kraeutler paskaitų vertinimai buvo labai įvairūs“.
           B. Pelakauskienė apgailestauja, kad ne visada yra galimybė programos dalyvių viename muziejuje labai gerai vertintą lektorių išgirsti ir kito miesto muziejininkams. Pavyzdžiui, švedas Mats Brunander, kurio paskaitos apie ekspozicijų ir parodų rengimą paliko didelį įspūdį Kauno muziejininkams, dėl didelio užimtumo į kitus miestus nuvykti negalėjo.
           Profesinių mokymų paskaitas ir seminarus Lietuvos muziejininkams  vesti iš viso jau yra pakviesti aštuoni lektoriai iš užsienio: trys – iš Švedijos, du – iš Danijos, ir po vieną iš Jungtinės Karalystės, Austrijos ir Latvijos.
           Projekte „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ dalyvauja 278 muziejininkai iš 10 muziejų: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos.
           Trumpai apie LMA
           LMA – savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
           Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
           Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė,
           tel. +370 5 2790918 arba el. paštu: muzasoc@gmail.com
           Dėl kontaktinės informacijos prašom kreiptis:
           Eglė Senapėdienė, UAB „PRo omnia“ direktorė,
           mob. +370 6 8637547 arba el. paštu: egle@proomnia.lt