• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Pranešimas spaudai 2007 09 29

Pranešimas spaudai
Vilnius, 2007 m. rugsėjo 29 d.

 

 

ES remiamą mokymų projektą baigiantys muziejininkai džiugins naujomis parodomis


             Lietuvos muziejininkai, bebaigiantys Europos socialinio fondo finansuojamą dvimetę kvalifikacijos kėlimo programą, jau šį rudenį nudžiugins lankytojus naujomis parodomis, parengtomis pritaikant įgytas teorines ir praktines žinias.
            „Lapkričio pabaigoje Chaimo Frenkelio rūmuose planuojame atidaryti ekspoziciją „Frenkeliai“, skirtą šio žmogaus, puoselėjusio mecenavimo tradicijas, šeimos istorijai, – sako Raimundas Balza, Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. – Ekspoziciją ir rūmus, kurie yra vertingas Šiaurės Lietuvos moderno architektūros paminklas, jungs vieninga tai epochai būdinga stilistika“.
            Anot R. Balzos, kuriant ekspoziciją buvo naudinga išgirsti tuo metu pagal mokymų programą paskaitas skaičiusios filosofijos mokslų daktarės Hadwig Kraeutler, žinomos muziejininkystės specialistės iš Austrijos, pastebėjimus ir komentarus. Parodai surinktą informacinę medžiagą „Aušros“ muziejus apibendrins lietuvių ir anglų kalbomis planuojamoje išleisti knygoje.
            Naują ekspoziciją baigia rengti ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus. Anot šio muziejaus direktorės pavaduotojos Janinos Stankevičienės, iki metų pabaigos Vilniaus Trakų gatvėje esančiuose buvusiuose grafienės Janinos Umiastovskos rūmuose bus atidaryta paroda „XIX a. afišos“. Muziejus planuoja išleisti parodai skirtą skaitmeninį leidinį, kuris taps pagrindu naujai duomenų bazei.
           „Šią parodą rengiame Europos kultūros problemų centro programai „Europos kultūros dialogai“, – sako J. Stankevičienė. – Vykdyti šį projektą labai padėjo pagal mokymo programą išklausytos paskaitos apie ekspozicijų rengimą ir projektų valdymą“.
            Naujieną kultūros paveldo mylėtojams rengia ir Alytaus kraštotyros muziejus – čia greitai bus atidaryta ekspozicija „Alytus Lietuvos ir Lenkijos archyvų dokumentuose“.
            LMA kuruojamame mokymų projekte „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“,  gavusiame daugiau nei 2,3 mln. litų ES Socialinio fondo paramos pagal BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ dalyvauja 278 muziejininkai iš 10 muziejų:  Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos.
            Anot LMA atsakingosios sekretorės Lolitos Valužienės, akivaizdi ir užsienio kalbų žinių gilinimo pagal dvimetę mokymų programą nauda. Šiais metais pagal įvairias programas į užsienį tobulintis ir gilinti profesines žinias galėjo išvykti daugiau muziejininkų. Paskutinis projektas, kuriame LMA dalyvavo kaip partneris ir išsiuntė šešis muziejininkus stažuotis į Švedijos Jamtli krašto muziejų, buvo „Mokausi ir mokau muziejuje“. Šį projektą, vykdytą kartu su Lietuvos liaudies buities muziejumi ir VšĮ „Rumšiškių dvaro akademija", finansavo Leonardo da Vinči programa.
           „Jau gavome ir Šiaurės šalių ministrų tarybos biuro Lietuvoje patvirtinimą dėl paramos penkių muziejininkų stažuotėms Skandinavijos šalyse pagal Šiaurės šalių ministrų tarybos valstybės tarnautojų stažuočių programą“, – sako L. Valužienė.
            Šios stažuotės vyks įgyvendinant projektą „Muziejai visiems“, kurio tikslas – suaktyvinti muziejų edukacinę funkciją Lietuvoje.
            Trumpai apie LMA
            LMA – savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
            Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
            Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė, 
            tel. +370 5 2790918 arba el. paštu: mailto:muzasoc@gmail.comDėl
            Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis:
            Eglė Senapėdienė, UAB „PRo omnia“ direktorė,
            mob. +370 6 8637547 arba el. paštu: egle@proomnia.lt