• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Pranešimas spaudai 2008 03 31

Pranešimas spaudai
Vilnius, 2008 m. kovo 31 d.

 

 

Muziejininkų mokymams bus skirta 0,5 mln. Lt lėšų


              

               Lietuvos muziejų asociacijai (toliau – LMA) ir dešimčiai muziejų-partnerių, kurie š. m. balandį baigs 2,3 mln. litų ES paramos gavusį dvejų metų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, bus skirtas papildomas finansavimas mokymams tęsti.
               Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu projektui tęsti bus skirta 377,4 tūkst. litų Europos socialinio fondo lėšų. Dar 164,3 tūkst. litų, arba trečdalį mokymams reikalingo finansavimo, sudarys pareiškėjo ir partnerių lėšos.
              „Džiaugiamės suteikta galimybe tęsti projektą, – sako Lolita Valužienė, projekto vadovė ir LMA atsakingoji sekretorė. – Šio projekto metu akivaizdžiai įsitikinome, kad norėdami pateisinti visuomenės lūkesčius turime nuolat kelti kvalifikaciją, kūrybiškai perimti kitų šalių muziejininkų patyrimą“.
               Muziejininkų pageidavimu, už gautas lėšas bus organizuojami administracinių gebėjimų ugdymo paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu bus gilinamasi į tokias temas kaip „Struktūros ir darbo organizavimo auditas“,  „Individualus personalo vadovų ir specialistų mokymas“, „Konfliktinių situacijų valdymas“ir kt.Bus kviečiami lektoriai ir tokioms aktualioms temoms kaip „Lankytojų aptarnavimo kultūra“ bei „Muziejaus strateginis valdymas“ dėstyti.
               Anot L. Valužienės, tebėra aktualus ir užsienio kalbų žinių ir įgūdžių ugdymas, todėl paraleliai su administracinių gebėjimų ugdymo užsiėmimais vyks ir užsienio kalbų kursai. Papildomi muziejininkų mokymai vyks iki š. m. liepos pabaigos.
               LMA vadovaujamame projekte, gavusiame ES paramą pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.2 priemonę, dalyvauja 278 muziejininkai. Projekto partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai.
               Trumpai apie LMA
               LMA – savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
               Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
               Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė,
               tel. +370 5 2790918 arba el. paštu: muzasoc@gmail.com
               Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis:
               Eglė Senapėdienė, UAB „PRo omnia“ direktorė,
               mob. +370 6 7037417 arba el. paštu: egle@proomnia.lt