• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

D. Varkalio fondas

     2004 metais Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių fondą papildė  D. Varkalio istorinė-ikonografinė medžiaga. Ją sudaro apie 1 000 vienetų įvairių dokumentų ir fotografijų. Archyvinę medžiagą galima suskirstyti į keletą grupių:

„Kęstučio" ir „Žemaičių" apygardų partizanų susitikimas. Apie 1947-1948 m.
„Kęstučio" ir „Žemaičių" apygardų partizanų susitikimas. Apie 1947-1948 m.

     1. Apie 300 fotonuotraukų, kuriose užfiksuoti pokario partizaninio pasipriešinimo momentai. Jose: Kęstučio, Žemaičių, Tauro apygardų partizanai ir jų vadai, Lietuvos kariuomenė, skautai, Lietuvos kariuomenės savanoriai, Jūrų skautų burlaivis Budys ir Klaipėdos jūrų skautės.

Pirmieji Lietuvos savanoriai. 1919 m.
Pirmieji Lietuvos savanoriai. 1919 m.

      2. Pokarinės Klaipėdos vaizdai (fotografijos): Pirmasis Sovietinės armijos sviedinys į Smeltės darbininkų kvartalą 1944 m. spalio mėn., Klaipėda 1945 m. sausio 28 dieną, Klaipėdos senamiestis, Karių kapai, Klaipėdos kapinės.
     3. Kultūros fondo veiklą liudijantys dokumentai ir fotografijos: nykstančios kapinaitės (Plaškių, Plikių, Šernų, Rimkų, Macikų, Muižės, Kintų ir kt.) ir jų tvarkymas, senosios Klaipėdos miesto kapinės Trilapio g. (XX a. 8 dešimtm.).

Kultūros fondo nariai senųjų kapinaičių fiksacijos ir tvarkymo metu Usėnų apylinkėse. <br>  Antroje eilėje antras iš dešinės - D. Varkalis
Kultūros fondo nariai senųjų kapinaičių fiksacijos ir tvarkymo metu Usėnų apylinkėse.
Antroje eilėje antras iš dešinės - D. Varkalis

     4. Sąjūdžio veiklą atspindintys dokumentai ir nuotraukos. Juose: Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įkūrimas, Darbininkų sąjungos veikla, akcijos Neribotos demokratijos aikštė, Išsaugokime senamiestį, mitingai prie savivaldybės reikalaujant nukelti sovietinius paminklus.
     5. Įvairūs tarpukario leidiniai, kalendoriai.
     6. Fotografijos iš asmeninio D. Varkalio – tautodailininko, kraštotyrininko, muziejininko bei visuomenininko – archyvo.