1923 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės diena Klaipėdoje

Šios dienos paminėjimui buvo rengiamas Klaipėdos krašto savanorių armijos paradas. Ankstyvą rytą lietuvių įstaigos pasipuošė tautinėmis vėliavomis. 11 val. 30 min. prie Krašto direktorijos rūmų rinkosi kviestiniai svečiai – Lietuvos vyriausybės ypatingasis atstovas A. Smetona su pirmuoju sekretoriumi A. Merkiu ir karo atašė B. Jakučiu, Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto, Krašto direktorijos, savanorių armijos štabo nariai. Paradą stebėti susirinko nemažas būrys žmonių. 12 val. automobiliu atvyko armijos vadas J. Polovinskas-Budrys. Himno aidams nuskambėjus, trys kuopos savanorių ir „Mirties husarų“ eskadronas parado žingsniu pražygiavo pro armijos vadą ir svečius.

13 val. prasidėjo diplomatų ir visuomenės atstovų priėmimas Lietuvos atstovybėje Turgaus gatvėje. Jame dalyvavo aukšti anglų bei prancūzų svečiai, Santarvės atstovas G. Petisne, latvių atstovas, „Chicago Tribune“ korespondentas D. Day, Klaipėdos burmistras Grabowas, buvęs krašto prezidentas J. Krausas, prekybos ir kultūros įstaigų atstovai. Šaulių salėje 15 val. buvo surengti pietūs. Vakare 20 val. visi rinkosi į iškilmingą koncertą, kuriame dalyvavo Valstybės teatro solistai Juozas Bieliūnas, Juozas Babravičius, Giedraitienė ir dramos artistė Ona Rymaitė. Vakaro pradžioje buvo perskaityta iš Paryžiaus gauta telegrama apie Ambasadorių konferencijos sprendimą prijungti Klaipėdos kraštą prie Lietuvos. Salė prapliupo ovacijomis ir šūksniais „Valio!”.

Grįžti į parodos pradžią >>>

 

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.