2016 metai

Etnografinės ekspedicijos po Klaipėdos kraštą: 

  1. Ekspedicijos po Mažąją Lietuvą: Lankupiai, Vanagai, Vabalai, Klišiai. Etnografinės medžiagos, eksponatų rinkimas ir fotografavimas. Atsakingas asmuo –  dr. A. Kavaliauskienė.
  2. Koplytėlių ir koplytstulpių fotografavimas Rietavo apylinkėse. Atsakingas asmuo –  dr. A. Kavaliauskienė.