2022 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus tęsė veiklas tarptautiniame Erasmus+ projekte „AccessCult“ (Accessible Culture – Prieinama kultūra). Baigiamasis projekto etapas numatomas 2023 m. I-jame ketvirtyje.
Šiais metais įgyvendintos visos projekto plane numatytos veiklos. Birželio 13–16 d. įvyko kultūros įstaigų darbuotojų mokymai, kurių metu kolegoms buvo pristatyta „Koventrio kultūra“ (JK), Koventrio universiteto (JK) ir kitų projekto partnerių parengta mokymų medžiaga, kurioje buvo nagrinėjami regėjimo, klausos, judėjimo bei neurologinių sutrikimų turinčių žmonių socialiniai, kultūriniai, pažinimo poreikiai ir galimybės patenkinti šiuos poreikius mūsų kultūrinėse įstaigose. Spalio 18–21 d. mokymai buvo pakartoti.
Birželio 21 d. Klaipėdos Pilies muziejuje vyko apvaliojo stalo diskusija: „Kaip užtikrinti prieigą visiems negalią turintiems žmonėms prie kultūros paveldo Klaipėdos mieste?“ Apvaliojo stalo diskusijos metu buvo aptartos sąlygos, galimybės ir lūkesčiai, susiję su įvairią negalią turinčių žmonių prieiga prie kultūros paveldo Klaipėdos mieste. Diskusijoje dalyvavę neįgaliųjų bendruomenių atstovai, biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų lyderiai, muziejų edukatoriai, projektų vadovai, mokytojai, socialines paslaugas teikiantys asmenys dalijosi gerąja patirtimi ir idėjomis, kaip pagerinti ir patobulinti esamą kultūros paveldo infrastruktūrą Klaipėdos mieste, kad kultūros vertybės taptų prieinamos visiems.

2022 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kartu su kitais partneriais dalyvavo VšĮ „Lietuvos marinistinės kultūros išsaugojimo centras“ vykdytame projekte „Lietuvos kultūros paveldo laivai“. Projekto tikslas – išsaugoti marinistinio paveldo objektus. Daugiau informacijos žr. PLAKATE.

Raskite mus

Skip to content