J. Vanagaičio redaguoto almanacho „Kovos keliais“ pristatymas (2012-01-14)