A. Kašubienės darbų parodos „Kryžiaus kelio stotys“ pristatymas (2014-04-15)