Leidinio „Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos“ pristatymas (2014-05-14)