Leidinio apie Klaipėdos uostą XIX a. pab. – XX a. 1 pusėje pristatymas (2014-12-05)