Renginiai

Paroda ,,Pedagogo, visuomenės veikėjo Kazio Trukano gyvenimo kelias“

2012 m. kovo 9 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) vyko Kazio Trukano 120-ųjų gimimo metinių paminėjimo vakaras ir buvo pristatyta paroda ,,Pedagogo, visuomenės veikėjo Kazio Trukano gyvenimo kelias“. Renginyje dalyvavo Petras Šmitas (Mažosios Lietuvos reikalų taryba), Stasys Ruiba (Vytauto Didžiojo gimnazija), Kazio Trukano artimieji.

 
KAZYS TRUKANAS gimė 1892 m. sausio 28 d. Andrelėnuose (Undrelėnuose), Vidžių valsčiuje, Breslaujos apskrityje. Mokėsi Vilniaus suaugusiųjų gimnazijoje ir Vilniaus kunigų seminarijoje, kurią baigė 1915 m. Artėjant vokiečiams pasitraukė į Rusiją. Kunigavo Zadorožnėje ir Ikaznėje (Baltarusija), rūpinosi karo pabėgėliais lietuviais. 1919 m. K. Trukanas grįžo į Lietuvą, buvo paskirtas Švenčionėlių parapijos kunigu. 1920 m. išvyko į Vokietiją, Miunsterio universitetą, studijuoti filosofijos, istorijos ir lotynų kalbos. Čia 1924 m. vasario 12 d. apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją. Grįžęs į Lietuvą apsigyveno Švenčionyse, dirbo mokytoju, lietuvių gimnazijos direktoriumi, organizavo lietuviškas organizacijas, dalyvavo jų veikloje. 1925 m. K. Trukanas pasiunčiamas mokytojauti į Klaipėdą. Nuo 1925 m. dėstė lotynų kalbą ir istoriją Klaipėdos lietuvių (vėliau Vytauto Didžiojo) gimnazijoje. 1929 m. buvo paskirtas šios gimnazijos direktoriumi, jai vadovavo iki 1940 m. K. Trukano rūpesčiu 1934 m. buvo pastatyti nauji gimnazijos rūmai.
Į visuomeninę veiklą įsijungęs jau 1925 m., K. Trukanas daug dirbo Klaipėdos krašto švietimo srityje. Drauge su kitais šio krašto lietuvių veikėjais 1926 m. įsteigė Klaipėdos krašto mokyklų draugiją, kurios pastangomis buvo įkurtos lietuviškos gimnazijos Pagėgiuose ir Šilutėje, Spartesnioji mokykla Klaipėdoje, krašte išplėstas privačių lietuviškų mokyklų tinklas. Nuo 1929 m. K. Trukanas buvo Klaipėdos krašto Visuomenės sąjungos valdybos pirmininku, 1934 m. – vienas iš Lietuviškųjų organizacijų komiteto steigėjų. 1938 m. buvo išrinktas į Klaipėdos krašto Seimelį. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvių visuomeninių ir kultūrinių draugijų bei organizacijų veikloje.
1939 m. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, rūpinosi gimnazijos inventoriaus perkėlimu į Palangą ir iki 1940 m. vadovavo ten veikusiai Vytauto Didžiojo gimnazijai. 1940 m. persikėlė į Vilnių. 1941–1944 m. buvo Vilniaus I-osios vidurinės mokyklos direktoriumi. 1945 m. pradžioje, baigiantis karui, grįžo į Klaipėdą. 1945 m. balandžio mėn. buvo paskirtas miesto I-osios vidurinės mokyklos direktoriumi. 1946 m. gruodžio 7 d. buvo suimtas ir ištremtas, iki 1954 m. kalėjo Mordovijos ir Sverdlovsko srities lageriuose. Paleistas grįžo į Klaipėdą. Po metų pradėjo dirbti Klaipėdos viešojoje bibliotekoje (mokytojauti jam buvo uždrausta). Mirė K. Trukanas 1957 m. rugsėjo mėn. 19 d.
 
Paroda muziejuje veikė iki balandžio 7 d.
Parodos kuratorė – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos sk. vedėja Zita Genienė, tel. pasiteiravimui (8 46) 410525.

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.