Naujienos

Renginiai ir parodos

Apie muziejų

Klaipėdos muziejaus pradžia susijusi su 1924 m. įvykiais, kada krašto lietuvių ir vokiečių šviesuomenė įkūrė Klaipėdos krašto muziejaus draugiją „Memeler Landesmuseum e.V.“ 1924 m. birželio 20 d., kai įvyko šios draugijos visuotinis – kartais dar vadinamas steigiamuoju – susirinkimas, laikoma muziejaus gimimo diena. Draugijos pirmininku buvo išrinktas dr. V. Gaigalaitis, pavaduotoju – dr. Erich Scheu, raštvedžiu – gimnazijos mokytojas Fritz Ambrosius, jo pavaduotoju – dr. J. Žilius. Draugijos kasininku tapo J. Stikliorius, bibliotekininku – miesto bibliotekos vedėjas Dr. Kemp, o muziejaus valdytoju – archeologijos entuziastas majoras P. Tarasenka.

Deja, po kelerių metų vokiečiai pasitraukė iš draugijos ir muziejaus tvarkymo veiklos. Muziejus neturėjo nuolatinių patalpų, negausūs buvo ir jo rinkiniai: 1931 m. turėjo 84, 1934 m. – 965, 1938 m. – 1545 eksponatus. Didžiąją dalį sudarė archeologiniai radiniai bei numizmatikos kolekcija. Iš archeologinių eksponatų gausiausias buvo apie 600 vnt. geležies amžiaus dirbinių rinkinys (ginklai, karoliai, sagės, apyrankės, antkaklės, žiedai, peiliai ir kt. iš Aukštkiemio, Lumpėnų, Vilkiškių bei kitų senkapių). Numizmatikos kolekcijos puošmena laikytos II–III a. po Kr. Romos monetos.

Raskite mus

Partneriai

Skip to content