Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:
1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa >>

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas >>

Asmuo, paskirtas už korupcijos prevenciją Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje – direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir ūkio reikalams Violeta Grikšienė, tel. (8 46) 31 21 39, el. p. violeta@mlimuziejus.lt 

Raskite mus

Skip to content