Lietuva mini Sausio 13-osios įvykių 30-metį. Pagerbiame žuvusiuosius, prisimename tragišką sausio 12–13 naktį, kuomet net oras buvo tarsi įelektrintas. Nerasime kaimo, miesto ar miestelio, kur tąkart nesibūriavo žmonės, nedegė šviesa languose, neveikė radijas ar vis dar nenutildytas televizorius. Tai vyko visur ir palietė daugybę geros valios žmonių, nepaisant to, kad didžiausi išbandymai apginti laisvę, kovo 11-osios Nepriklausomybę teko Vilniui. Kruvina naktis sostinėje mūsų šalį dar labiau suvienijo, bet be tvirto žodžio, vyksmo  Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, mažesniuose miestuose ir miesteliuose beginklė Lietuva nebūtų buvusi tokia galinga. Priešas tai jautė ir po didžiųjų žudynių atsitraukė… Tuomet žmonių pasakytas NE okupantui nulėmė Lietuvos Respublikos piliečių laisvę. Mes, klaipėdiečiai, didžiuojamės savo laikysena, veiksmais lemtingomis sausio dienomis. Vertiname ir reiškiame pagarbą mūsų miesto svarbiausių objektų gynybą organizavusiems žmonėms, esame dėkingi visiems, kurie tąnakt užvėrę namų duris rinkosi prie savivaldybės ir pašto Liepų gatvėje, prie miesto Tarybos pastato Vilties gatvėje ar Girulių televizijos bokšto. Tai buvo mūsų stiprybė, jėga, sustabdžiusi tankus, kurie taip ir nepajudėjo iš anuometinio karinio miestelio.

Tokias nuotaikas atspindi ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parengta bei svetainėje www.mlimuziejus.lt pristatoma paroda „1991-ųjų sausis. Nepriklausomybė ir jos gynėjai“. Šiuo metu dėl šalyje susiklosčiusios situacijos kol kas ją galima apžiūrėti tik virtualiai, bet tikimės, jog  netrukus ekspoziciją perkelsime ir į idealiai tam tinkamą vietą – prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus

direktorius dr. Jonas Genys

2021 m., Klaipėda

Raskite mus

Skip to content