Gegužės 13 d. nuo 20 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (Didžioji Vandens g. 2) mansardoje vyks filmo „KLAIPĖDOS LIUTERONŲ KUNIGAS REINCHOLDAS MORAS: garbinga šeimos istorija ir tarnystės kelias“ pristatymas bei aptarimas. Dalyvauja kun. Reincholdas Moras, dr. Aušra Kavaliauskienė, dr. Jonas Genys.

Iš kunigų dinastijos kilusio Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos kunigo Reincholdo Moro šaknys – Klaipėdos krašte. Gimė Karklininkuose (dab. Karklė, Klaipėdos r.) 1958 m. liepos 4 d. Kurto Moro, kuris vėliau tapo Dievo žodžio sakytoju, kunigu diakonu ir Lidijos Morienės (gim. Koods) šeimoje. Filmas nukels į unikalias Karklės, buvusio žvejų bažnytkaimo, kapines, kur ilsisi kunigo artimieji ir Dievo žodžio sakytojai, nuves prie Karklės bažnyčios pamatų. 1902–1910 m. iškilusi mūrinė bažnytėlė, klebonija ir ūkinis pastatas po II pasaulinio karo buvo sunaikinti, išnešioti po plytą. Į Kultūros vertybių registro sąrašą įtrauktos bažnytvietės praeitį kun. R. Moras  prisimena iš tėvų ir senelių pasakojimų. Tėvai susipažino giedodami surinkimų ir bažnyčios chore (vadovas sakytojas Henrikas Kurmis). Pievele virtusią bažnyčios atmintį saugo likę pavieniai reliktai, altoriaus vietoje pastatytas kryžius.

Etnografinės ekspedicijos metu su filmavimo kamera apsilankius Anaičių kapinaitėse, užfiksuoti unikalūs senieji Mažosios Lietuvos memorialiniai paminklai – mediniai krikštai su stogeliu. Šios senosios kapinaitės 1989 m. sutvarkytos kun. d. K. Moro iniciatyva. Čia jis jau atgulė amžinojo poilsio. Anaičių kapinaitėse ilsisi ir kun. R. Moro seneliai Johann Moors ir Trude Moors, gimusi Plennis, proseneliai: Michael Moors ir Anna Moors, gimusi Salefski, mylima močiutė (oma) iš mamos pusės Anna Koods (gim. Trautrims) bei kiti artimieji ir Dievo žodžio sakytojai.

Filme prisiminti kun. R. Morui svarbūs tarnystės metai, kurie skirtingu metu prabėgo net devyniose parapijose. Išskirtinė kunigystės kelio atkarpa praleista Biržų krašte, kur jis buvo paprašytas tarnauti Biržų ev. reformatų bažnyčioje. Biržai ir Klaipėdos kraštas turi ypatingų sąsajų. 1906 m. sausio 18 d. Biržuose gimė ev. liuteronų kunigas Erikas Lejeris, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios senjoras ir konsistorijos prezidentas. Po II pasaulinio karo jis ypatingai rūpinosi Klaipėdos krašto parapijomis, buvo suimtas už „antisovietinę veiklą“, 1951 m. mirė Krasnojarsko krašte Michailovkos lageryje. 1914 m. balandžio 24 d. Ruobežuose (Biržų parapija) gimė ev. liuteronų vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas vyresnysis. Biržų ev. liuteronų bažnyčios likimas tragiškas – sovietmečiu ji buvo sunaikinta.

Kun. R. Moro dvasinės tarnystės 40 metų jubiliejui skirtame filme įamžintos ir Sekminių pamaldos  Vanagų ev. liuteronų bažnyčioje, kur jis anksčiau kunigavo.

Šiuo metu gerbiamas kunigas tarnauja Klaipėdoje, bažnyčioje, kuri jo tėvelio kun. d. K. Moro dėka 1990 m. įsteigta Šv. Jono bažnyčios klebonijoje. Filme įamžintas kun. R. Moro ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus dr. Jono Genio susitikimas prie Šv. Jono bažnyčios pamatų. Kalbėta apie Dievo namų svarbą Klaipėdos miestui.

Klaipėdos ev. liuteronų parapijos kunigas R. Moras, nuėjo prasmingą dvasinės tarnystės kelią, nepaisydamas grėsmės ir pasipriešinimo, sovietmečiu skelbė Dievo žodį, ugdė jaunimą. Už pasiaukojančią tarnystę ir žmogiškumą pelnė išskirtinę žmonių meilę ir pasitikėjimą. Jam yra dėkingi ne tik parapijiečiai, bet ir atsitiktinai gyvenimo kelyje sutikti žmonės, kuriems padėjo pažinti Dievą. Kun. R. Moras suteikė žmogišką pagalbą ir ne vienam kunigui jo tarnystėje.

Filmas sukurtas pagal Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus etnografinių ekspedicijų medžiagą. Vaizdo pasakojimą papildo nuotraukos iš kun. R. Moro šeimos ir Klaipėdos ev. liuteronų parapijos archyvo, kun. Sigitos Veinzierl ir Kęstučio Puloko albumų, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, Biržų krašto muziejaus „Sėla“.  Filmavo, montavo Valdas Ramanauskas.

Raskite mus

Skip to content