Fotografijos darbų paroda ir filmas „Pašauktas tarnystei“

Fotografijos darbų paroda ir filmas „Pašauktas tarnystei“

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) nuo lapkričio 27 d. pradedama eksponuoti spaudos fotografės Aidos Aurelijos Garastaitės paroda „Pašauktas tarnystei“ ir pristatomas to paties pavadinimo Valdo Ramanausko filmas.

Fotografijose įamžintas susitikimas su evangelikų liuteronų kunigu, Plikių ir Dovilų parapijų klebonu Liudviku Fetingiu ir LELB vyskupu Mindaugu Sabučiu bei jo šeima.

Filme užfiksuotos pamaldos Plikių evangelikų liuteronų bažnyčioje ir kun. L. Fetingio pokalbis su teologe Vilma Sabutiene. Po bažnyčios skliautais kalbėta apie kunigo pašaukimo kelią, nueitą per 45-erius tarnystės metus, prisimintos Lietuvos liuteronų giedojimo tradicijos, giesmės svarba tikinčiųjų gyvenime.

Fotografijas ir filmą muziejuje bus galima pamatyti iki 2022 m. sausio 8 d.

Fotografijos darbų paroda ir filmas „Pašauktas tarnystei“